Personvernerklæring, Screentek as

Personvernerklæringen informerer om hvordan Screentek AS innhenter og behandler persondata når du benytter våre nettsteder og våre produkter og når du interagerer med virksomheten vår. Det fremgår også av dette dokumentet hvordan Screentek etterlever relevant data beskyttelses-, og personvernlovgivning og reguleringer.

Behandlingen av persondata ved Screentek er underlagt europeisk databeskyttelseslovgivning, slik som direktiv 95/46 eller regulering (EU) 2016/679, slik den gjelder i EU og EØS.

Denne personvernerklæringen vil beskrive:

  • Hvorfor Screentek behandler persondata
  • Hvilken type persondata Screentek behandler, lagrer og besitter
  • Dine rettigheter i forhold til dine persondata

I personvernerklæringen refererer “du” og “dine” til en hver bruker av våre nettsteder eller produkter. Med “databehandling” menes enhver behandling av persondata, inkludert, men ikke begrenset til innsamling, lagring, bruk, analyse og overføring av personlige data.

I tillegg til behandling av personlige data kan Screentek også behandle ikke identifiserbar informasjon, det vil si data som ikke direkte kan henføres til din personlige identitet.

Screentek’s ansvar

Screentek, representert ved sin databehandlingsansvarlige, Torbjørn Hansen, er behandlingsansvarlig med hensyn på behandling av persondata som er innkommende fra nettstedene eller produkter der Screentek bestemmer formål for behandlingen.

Screentek er databehandler for persondata som behandles på vegne av Screentek sine kunder. Slik behandling finner sted med formål å innfri Screenteks avtalemessige forpliktelser overfor kunden. Separate avtaler mellom Screentek og kundene regulerer denne persondatabehandlingen, der kunden er behandlingsansvarlig.

Hvorfor Screentek behandler dine persondata

Screentek vil bare behandle persondata med følgende formål:

For å interagere med deg, levere tjenester eller informasjon som du ber om, besvare dine kommentarer, spørsmål og forespørsler, levere deg innhold og eller annonsering og sende deg beskjeder.

For å muliggjøre tekniske forbedringer på og vedlikeholde brukervennligheten av nettsted og våre produkter.

For å trygge sikker tilgang til nettstedet eller produktene.

For å dokumentere avtaler som er inngått ved bruk av nettsted eller produkter.

For å pseudonymisere dine persondata med formål å overføre dem anonymt til tredjeparter.

For å tilrettelegge statistikk, kan Screentek anonymisere og aggregere dine persondata. Screentek kan benytte statistikk og monitorere aggregerte mønstre, med formål å forbedre våre tjenester.

Screentek vil kun benytte dine kontaktopplysninger til markedsføringsformål, så fremt du har samtykket til å motta markedsføringsmateriell fra Screentek og kun i samsvar med gjeldende lover og regler.

Hvilke persondata behandler Screentek?

Anskaffelse av persondata som beskrevet i disse personvernreglene er nødvendig for å benytte nettstedet eller produktene og tjenestene som tilbys.

Uten disse opplysningene kan Screentek avvise din bruk av tjenestene via våre nettsteder eller produkter.

Ved din anvendelse av nettstedene eller produktene vil Screentek behandle følgende persondata:

Nettsted, blogg og Apper

Når du bestiller eller registrerer deg på vårt nettsted kan du bli bedt om å registrere ditt navn, e-post, adresse og andre opplysninger som skal gi deg en bedre opplevelse eller imøtekomme ditt ønske.

Når innhenter vi opplysningene?
Vi innhenter opplysningene fra deg når du registrerer deg på vårt nettsted, abonnerer på et nyhetsbrev, fyller ut et skjema, åpner en support sak, kontakter oss vedr salgs relaterte saker eller registrerer informasjon på nettstedet vårt.

Hvordan benytter vi dine opplysninger?
Vi kan benytte informasjon som vi innhenter fra deg når du registrerer deg for å kjøpe et produkt, registrerer deg på nyhetsbrev, besvarer en markedsundersøkelse eller markedskommunikasjon, beveger deg på nettstedene våre eller anvender bestemte andre nettsteds egenskaper. Vi kan benytte opplysningene på følgende måter:

Til å sende deg periodiske e-poster vedr din bestilling eller andre produkter og tjenester.

For å besvare en markedsdialog, som for eks ditt ønske om å nedlaste en e-bok eller lignende.

Følge opp etter dialog og korrespondanse (chat, e-post, telefonhenvendelser).

Juridisk fundament for Screenteks behandling av data

Ved å benytte nettstedet eller produktene aksepterer og samtykker du til at Screentek kan behandle dine persondata i samsvar med disse personvernreglene. Screentek behandler dermed dine persondata basert på ditt samtykke, slik det er nødvendig for å betjene deg.

Hvordan Screentek ivaretar ditt personvern

Screentek har etablert interne rutiner for å beskytte dine persondata som samsvarer med EU direktivet 2016/679 (GDPR). Vi vil ta alle rimelige forhåndsregler for å sikre at våre databehandlere, underleverandører og medarbeidere handler i samsvar med disse personvernreglene og forpliktelser som fremgår av gjeldende personvernlovgivning og bestemmelser.

Hva er dine rettigheter?

 

Rett til tilgang til dine opplysninger

Screentek vil på forespørsel bekrefte hvorvidt vi behandler dine personlige data, med hvilket formål, hvilke kategorier av persondata vi behandler og hvem dine persondata er delt med. Du har rett til å se dine persondata som blir behandlet av Screentek og til å be om en kopi av dine persondata som blir behandlet av Screentek. Dataene vil bli overlevert til deg i et normalt anvendelig dataformat.

Rett til korreksjon, sletting og innsigelse

Du har rett til å kreve at ukorrekte, ufullstendige og unøyaktige persondata rettes eller slettes.

Dersom dine persondata blir behandlet basert på Screenteks eller en 3 parts legitime interesse har du rett til å motsette deg behandlingen med mindre Screentek eller 3 parten har overbevisende legitime grunner for behandlingen som overgår dine interesser, rettigheter og friheten som myndighetene har til å utøve eller forsvare juridiske krav.

Dersom persondata blir behandlet for direkte markedsføringsformål har du rett til å motsette deg behandlingen av dine persondata til dette.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få overført persondata som omhandler deg og som du har sørget for, til en annen behandlingsansvarlig, uten noe hinder fra Screentek. Du har rett til å få slike persondata overført direkte fra Screentek til en annen dataansvarlig, der det er teknisk mulig.

Rett til å klage

Dersom du mener at Screentek behandler dine persondata i strid med disse personvernreglene eller gjeldende lovgivning, har du rett til å klage til relevante myndigheter.

Direkte markedsføring

Screentek kan benytte dine persondata til markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lover og regelverk, dersom og i den utstrekning du har gitt samtykke til det. Det betyr at Screentek kan benytte dine persondata til å levere annonser, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell om våre tjenester. Vi kan også kontakte deg gjennom kanaler som du har samtykket til, inkludert e-post og telefon.

Dersom du ikke lenger ønsker at vi skal sende deg markedsføringsbudskap eller på andre måter benytte persondata til markedsføring, kan du melde deg av når som helst du måtte ønske det.

Våre nyhetsbrev har en avmeldingsfunksjon som lar deg melde av alle fremtidige e-post kampanjer.

Du kan også kontakte oss på post@screentek.no for å bli avmeldt fra alle markedsføringslister.

Datalagring og lokalisering

Dine personlige data vil bli lagret av Screentek. Screentek vil ikke behandle dine personlige data i land utenfor EU /EØS området uten at nødvendige forhåndsregler som påkrevet av lovverket er på plass.

Screentek vil ikke lagre dine personlige data lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med lagringen, med mindre loven krever at dataene er lagret i en lengre periode enn det.

Tredje parter og databehandlere

Fra tid til annen kan Screentek ha behov for å dele dine data med våre samarbeidspartnere eller underleverandører som skal prosessere data på våre vegne. Vi kan gi disse leverandørene tilgang til bruker informasjon og personlig identifiserbar informasjon for å utføre tjenestene som de leverer for deg til oss, og for oss til deg.

Skriftlige databehandleravtaler vil alltid ligge til grunn for slik behandling med alle forretningsforbindelser og leverandører som behandler data på vegne av oss. Dette sikrer at all behandling av dine personopplysninger blir gjennomført i overensstemmelse med gjeldende lov og bestemmelser, samt også herværende personvernregler.

Screentek vil ikke overføre dine personopplysninger til andre tredjeparter uten ditt forhåndssamtykke, med mindre det oppstår en situasjon der vi er pålagt ved lov å overføre persondata eller ved lov å overføre dine personopplysninger til myndighetene.

Cookie og nettstedsporing

Cookies, web beacons, loggfiler og andre sporingsmetoder

Screentek benytter cookies og tilsvarende teknologier til å analysere trender, administrere våre nettsteder, spore brukernes bevegelser på nettstedene og til å innhente aggregert demografiske informasjon om brukerne.

Vi bruker “cookies” for å hjelpe deg til å tilpasse din online brukeropplevelse. En cookie er en tekstfil som lastes ned på din harddisk av webserveren. Den benyttes ikke til å kjøre programmer eller levere virus til enheten din. Cookies er unikt tilordnet deg og kan bare bli lest av en webserver i domenet som utstedte den. Cookies er typisk benyttet til å forbedre brukeropplevelse, for eksempel kan de bli brukt til å huske at du logget deg inn i vår kundeportal, slik at hvis du lukker nettleseren din, så vil du fremdeles være innlogget når du returnerer til portalen, uten å måtte oppgi brukeropplysninger.

Du har muligheten til å akseptere eller avvise cookies. De fleste nettlesere aksepterer cookies automatisk, men vanligvis kan du tilpasse oppsettet slik at cookies avvises, dersom du foretrekker det. Dersom du velge å avvise cookies, kan det gå utover og forringe brukeropplevelsen når du besøker våre nettsteder.

Vi benytter Google Analytics til å måle bruken av nettstedene våre. Dette involverer web beacons og loggfiler for å spore brukeradferd på nettstedene og som dermed gir oss muligheten til å forbedre nettstedene for å støtte brukernes adferd. Vi benytter også sporing i e-poster (som vi sender deg dersom du har samtykket) for å få vite hvorvidt våre e-poster blir åpnet av mottakerne. På den måten kan vi måle hvor effektivt vår markedsføring virker.

Kontaktinformasjon

Dersom du skulle ha spørsmål vedr Screenteks behandling av personopplysninger, så ikke nøl med å kontakte oss på e-post privacy@screentek.no

Tilsynsmyndighet

Datatilsynet er tilsynsmyndighet i Norge. De kan kontaktes på følgende adresse: P.O box 8177 Dep., 0152 Oslo eller på e-post postkasse@datatilsynet.no

Endringer og tillegg

Screentek kan fra tid til tid utarbeide endringer og tillegg til disse personvernreglene. Alle endringer og tillegg trer i kraft fra de publiseres. Screentek oppfordrer besøkende til regelmessig å sjekke denne siden for evt endringer i våre personvernregler.